Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger mv. 
   
 2019
Referat: 2019-08-07
Bestyrelsens beretning: 2019-08-07
                    
Vedtægtsændringer Godkendt 2019, kræver 2. godkendelse i 2020 : Vedtægtænd.
Vanddata: Vandata2019.pdf
           
2018 

Referat: 2018-08-08 
Bestyrelsens beretning: 2018-08-08

Vandata: Supplerende bilag m. driftsdata rev. 2018-08-13.pdf            

2017

Generalforsamling2017.pdf
Vanddata: Driftsdata2017.pdf             

2016 Kysing Næs Vandværk referat af generalforsamling 2016-08-10
2015 Kysing Næs Vandværk referat af generalforsamling incl. bestyrelsens beretning 2015
2014 Kysing Næs Vandværk referat af generalforsamling 2014


 

Bestyrelsens beretning:

2010  Bestyrelsens beretning 2010 
2009 Bestyrelsens beretning 2009
2008 Bestyrelsens beretning 2008
2007 Bestyrelsens beretning 2007

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Næste generalforsamling afholdes august 2020 på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.