Vandkvalitet:

Det drikkevand, vi her i Østjylland henter op fra undergrunden, er 50-100 år gammelt.

Når det siver ned gennem jorden bliver det renset i de forskellige jordlag, mest i lerlag, men samtidig optager vandet fx jern fra jorden. Det ses som ”rust” i toilettet.

I Danmark må vi kun rense drikkevandet mekanisk, dvs. f.eks. fjerne jern (rust) ved at presse vandet gennem et sandfilter.

Det vand, vi bruger hos os på Kysing Næs, kommer fra Aarhus Kommune (Aarhusvand) fra en boring i Bederområdet nord for Norsminde Fjord og føres over Fjorden til vores ”vandværk”.

Nedenstående link fortæller noget om Aahusvand.

https://www.aarhusvand.dk/forbrug-og-byggeri/mit-vand/

 

De næste link viser de sidste vandprøver fra Bederværket, (altså vores drikkevand) der får analyseret sit vand for alverdens ting, både de almindelige ting, der kan være i drikkevand, men også for rigtig mange giftstoffer (pesticider), herunder det for tiden meget omtalte P-FAS

 

Rapport 1:

Rapport 2:

 

Da der KAN ske en forurening fra selve vandværket til forbrugerne, så checkes vandet også fra vandhaner hos forbrugerne. Det kan være en utæt ledning, et par snegle i en stor vandtank (det har vi ikke) eller f.eks. en fugleklat i et system, hvor vandet iltes ved at løbe ned ad en trappe i vandværket (har vi heller ikke) Det man checker her, er colibakterier, der f.eks. giver dårlig mave.

Vi har vores eget analysefirma, der 3 gange om året tager en prøve fra en vandhane i området, fx på kroen. Her må der ikke være bakterier. (bla.a. ingen e-coli bakterier).

Da vores system er helt lukket fra oppumpning til sidste vandhane, så er risikoen for den slags forurening meget ringe, men vi får det alligevel checket 3 x om året.

Analyserapport fra april 2023

Analyserapport fra oktober 2022

 

For flere detaljerede data, se nedenstående rapport:

https://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=80568

PS: I Danmark er alt drikkevand ”overvåget” med meget jævnlige prøver. De store vandværker, f.eks. Bederværket får taget mange og grundige prøver flere gange om året, mens et lille vandværk får mindre prøver færre gange om året. Men da vi jo ikke selv pumper vand op, kan vi altså ”nøjes” med de tre små prøver om året. Alle prøver er offentligt tilgængelige i det system, der hedder GEUS.

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: Kysing.vand@gmail.com

 

Næste generalforsamling afholdes i 7. august 2024 på Norsminde Kro kl. 19.00.

Før generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.

Dagsorden (uploaeds juli 2024)