Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver 3 gange om året. 

Link til analyser for Kysing Næs fællesvandværk: 

http://www.analytech-online.dk/27220/Places#

http://resultater.eurofins.dk/Reports.aspx?cid=4785

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=79212

 

Vandanalyse af vandet fra Kysing næs fælles Vandværk

Kysing næs fælles Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne. Hårdheden er PH er 7,6 (skal være mellem 7 og 8,5)

http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=79212

 

Vandprøver fra Bederværket

Vandprøve: Udvidet kontrol    

Vandprøve: Pesticider

Vandprøve: Coli

 

 

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: Kysing.vand@gmail.com

 

Næste generalforsamling afholdes i 9. august 2023 på Norsminde Kro kl. 19.00.

Før generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.