Takstblad 

2022: Takstblad 2022

2021 : Takstblad 1. juni 2021-31.maj 2022

2020 : Takstblad fra 1. juni 2020- 31. maj 2021
2019 : KNF takstblad 2019.pdf 
2018 : Takstblad2018 
2017 : Takstblad2017
2016 : 
Takstblad 01.06.16 
2015 : Takstblad 1.6.15

 

Spildevandsafgift til SAMN

Forbrug fra 1. juni 2019 til 30. maj 2020, SAMN sender en faktura for dette forbrug i starten af 2021.
SAMN side 8 og 9 er spildevandsafgift.

Ejerskifte

Du eller ejendomsmægler kan sende målertallet til Kysing.vand@gmail.dk 
Vi sende en faktura med opgørelse samt sende oplysningerne til SAMN. Der bliver pålagt 375,00kr incl. moms på fakturaen.

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Næste generalforsamling afholdes i august 2023 på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.