Takstblad 

2019 : KNF takstblad 2019.pdf forbrug i perioden 1. juni 2019- 31. maj 2020

2018 : Takstblad2018 
2017 : 
Takstblad2017
2016 : 
Takstblad 01.06.16 
2015 : 
Takstblad 1.6.15

 

Spildevandsafgift til SAMN

Forbrug fra 1. juni 2017 til 30. maj 2018, SAMN sender en faktura for dette forbrug i starten af 2019.
SAMN side 8 og 9 er spildevandsafgift.

Ejerskifte

Du eller ejendomsmægler kan sende målertallet til Kysing.vand@gmail.dk 
Vi sende en faktura med opgørelse samt sende oplysningerne til SAMN. Der bliver pålagt 375,00kr incl. moms på fakturaen.

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Næste generalforsamling afholdes august 2020 på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.