Regulativ

Regulativet for Dyngby Strands Vandværk er et fælles regulativ for alle private vandværker i kommunen. Du finder det på Odder Kommune hjemmeside: https://www.odder.dk/borger/teknik-miljo/natur-miljo/vandforsyning/regulativer-og-planer/

Vedtægter

Vedtægter for Dyngby Strands Vandværk: Vedtægter.pdf