Driftstatus

18.januar 2021: Der vil være driftforstyrelser de kommende dage. Vi skal lokalisere et brud på en ledning. Hvis der observeres uregelmæssigheder, da kontakt os 

Nyheder

22/12-20 Udskiftning af vandmålere

Fra den 1.april 2021 og nogle måneder frem udskiftes alle vandmålere af vandværket. Der skal være uhindret adgang til vandmåleren og plads nok til udskiftning ved brug af værktøj for vandværkets VVS’er. Det er andelshavers ansvar at brøndene overholder ”Krav til brønde og placering af vandmålere”. Opfylder brønden ikke disse krav skal andelshaver betale omkostninger for etablering af vandbrønd i henhold til ovenstående, eller alternativt flytning af vandbrønd til skel. Hvis vandværket konstaterer defekte brønde og låg i forbindelse med udskiftning af vandmåler, vil vandværket udskifte defekte komponenter og efterfølgende fakturere andelshaver uden yderligere varsel.

21/12-20 Nyt Informationsbrev for 2021

15/12-20 Nyt takstblad for 2021

Husk indberetning af forbrug senest 18/10-20.

20/7-20 Indkaldelse til Generalforsamling 2020

24/6-20
Vi forventer at afholde ordinær generalforsamling 27/8-20. Nærmere detaljer oplyses senere, men reserver allerede nu gerne datoen.

Bestyrelsen

15/5-20
Efter den gradvise genåbning af samfundet i forbindelse med Covid-19, håber vi at der kan afholdes ordinær generalforsamling for vandværket ultimo august. Vi håber at der kan gives yderligere informationer i juni måned, og du opfordres til at holde dig orienteret her på hjemmesiden.

Bestyrelsen

17/3-20
De skærpede omstændigheder i forbindelse med Covid-19 virus betyder, at vi har valgt ikke at gennemføre den ordinære generalforsamlingen den 26/3-20 som oprindelig planlagt.

Der kommer en ny dato når situationen omkring Covid-19 er blevet normaliseret. Vi håber at vi kan melde en ny dato ud i starten af maj, og du opfordres derfor til at holde dig orienteret her på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Om vandværket

Dyngby Strands Vandværk A. m. b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris i forhold til øvrige vandværker i kommunen.

Dyngby Strands Vandværk er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed for drikkevandet i Dyngby Strands Vandværk er ca. 15 dH, svarende til middelhårdt vand.

Visitors