Forsyningsområde

Driftstatus

20/9-22 Der etableres en ny hovedledning fra Hølken til Boulstrup i den kommende tid. Der kan forekomme kortere perioder hvor vandforsyningen lukkes i de berørte områder.

Nyheder

30/9-22

I forbindelse med et eventuelt generelt strømsvigt for vores område er vandværket forberedt på dette, og vil automatisk lukke ned for styringer mm.

Når strømmen kommer tilbage, og der igen kan pumpes vand ud i ledningsnettet, kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Dette er ikke farligt og skyldes at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

22/3-22 Ny analyserapport

22/3-22 Vandværkts historie, skrevet af Eigil Størum

19/2-22 Nyt Informationsbrev for 2022

11/11-21 Nyt takstblad for 2022

 

Om vandværket

Dyngby Strands Vandværk A.m.b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris. Vandværket har omkring 1000 andelshavere.

Dyngby Strands Vandværk er fuldautomatisk, hvorved oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder en alarm, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed for drikkevandet i Dyngby Strands Vandværk er ca. 15 dH, svarende til middelhårdt vand.

Visitors