Persondataforordning / GDPR

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vores forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med gældende lov.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefon, e-mail.
  • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer).
  • Forbrugsdata der kan henføres til en person / husstand.

 

Nye forbrugere

Som beboer i forsyningsområdet, bliver du automatisk tilsluttet vandværket, da vi har forsyningspligt. Vandværket har blandt andet til formål, at sikre godt og tilstrækkeligt vand til dets forbrugere.

Du kan læse og se mere om vandværket, bestyrelsen, vedtægter, regulativ mv. på vores hjemmeside.

 

Særligt vedr. afregning af vandafledningsafgift

Vi videregiver én gang om året din samlede forbrugsvolumen til SAMN Forsyning for opkrævning af vandafledningsafgiften jfr. ”Miljøstyrelsens betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag”, du behøver derfor ikke indberette dette selv.