Regulativ

 

Regulativet for Dyngby Strands Vandværk er et fælles regulativ for alle private vandværker i kommunen. Du finder det på Odder kommunes hjemmeside: https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/vandforsyning/regulativer-og-planer/