Informationsbreve

2022 Informationsbrev

Nyt fra vandværket

Alle vandmålere er i løbet af 2021 blevet udskiftet med nye elektroniske vandmåle, flowIQ 2200, fra firmaet Kamstrup. Vandmålerne aflæses elektronisk omkring årsskiftet af vandværket. Der udsendes derfor ikke selvaflæsningskort fremover. Aflæsningen klares ved, at vandværket kører forbi din ejendom med en elektronisk aflæsningsenhed. Måleren har også et fysisk display, hvor du selv har mulighed for at overvåge dit vandforbrug. Der henvises til vandværkets hjemmeside for mere information om de elektroniske vandmålere. Opgørelse, samt aconto-opkrævning, udsendes februar/marts.

Der er i efteråret 2021 etableret en ny hovedledning fra Lillemosegård til Spongså.

I 2022 forventer vandværket at etablere en ny hovedledning fra Hølken og til Boulstrup (ringforbindelse), og desuden overvejes det at etablere et solcelleanlæg ved vandværket til at supplere elforbruget med.

2021 Informationsbrev

2020 Informationsbrev

2019 Informationsbrev