Informationer

Strømsvigt

I forbindelse med et eventuelt generelt strømsvigt for vores område er vandværket forberedt på dette, og vil automatisk lukke ned for styringer mm.

Når strømmen kommer tilbage, og der igen kan pumpes vand ud i ledningsnettet, kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Dette er ikke farligt og skyldes at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

 

Tidligere informationsbreve:

2023 Informationsbrev

2022 Informationsbrev

2021 Informationsbrev

2020 Informationsbrev

2019 Informationsbrev