Forsyningsområde

Driftstatus

Ingen driftsmeddelelser.

Nyheder

2/1-23 Nyt takstblad for 2023

29/12-22 Nu på facebook: https://www.facebook.com/dyngbyvand/

28/12-22
Vandværket planlægger at afholde generalforsamling 29/-3 20223. Indkladelse kommer senere, men sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen.

22/12-22
Det ser ud til at der er blevet lukket for eventuelle frostsprængninger. Vi opfordrer stadig forbrugere, specielt i sommerhusområdet, til at lukke for deres vand når husene ikke er beboet.

21/12-22
Vi har igen mistanke om frostsprængninger hos forbrugere, hele forsyningsområdet er under mistanke, og forbrugere opfordres til at kontrollere deres installation. Hvis vandværket konstaterer frostsprængninger hos forbruger fremsendes der regning med gebyr for lokailesering af frostsprængning (se Infobrev).

19//12-22 Vandværket har konstateret frostsprængning inde i sommerhus - vandet er lukket!

19/12-22 Vi har igen mistanke om frostsprængninger hos forbrugere i sommerhusområdet!!

12/12-22
Vandværket har konstateret 2 frostsprængninger i sommerhuse inden for de sidste få dage, hvor der pumpes flere hundrede m3 ind til sommerhuse. Husk at få lukket for vandet og frostsikret sommerhuset når det forlades.

11/12-22
Hovedledning mellem Hølken og Boulstrup er nu etableret.

28/11-22
Vandværket vil i løbet af december automatisk aflæse alle vandmålere til brug for afregning af vandforbrug. Hvis forbruger ønsker at kontrollere forbrug kan vandmåleren aflæses 1/12-22, som bruges som afregningsdato.

30/9-22 - Strømsvigt

I forbindelse med et eventuelt generelt strømsvigt for vores område er vandværket forberedt på dette, og vil automatisk lukke ned for styringer mm.

Når strømmen kommer tilbage, og der igen kan pumpes vand ud i ledningsnettet, kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Dette er ikke farligt og skyldes at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

22/3-22 Ny analyserapport

22/3-22 Vandværkts historie, skrevet af Eigil Størum

19/2-22 Nyt Informationsbrev for 2022

 

 

Om vandværket

Dyngby Strands Vandværk A.m.b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris. Vandværket har omkring 1000 andelshavere.

Dyngby Strands Vandværk er fuldautomatisk, hvorved oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder en alarm, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed for drikkevandet i Dyngby Strands Vandværk er ca. 15 dH, svarende til middelhårdt vand.

Visitors