Driftstatus

16/6-21 Der skal udskiftes filtersand i 2 filtre på vandværket i dag. Vi har rent vand i buffertanken, og forventer at kunne levere vand hele dagen uden forstyrrelser, men opfordrer til at der spares på vandet i dag.


4/5-21 Der kan forekomme periodevis lukning af vandet i løbet af de næste måneder i forbindelse med udskiftning af vandure.

Nyheder

15/6-21 Der er pt skiftet ca. 800 vandurer ud af knap 1000 forbrugere.

3/5-21 Vi forventer at kunne afholde generalforsamling ultimo august. Indkaldelse mm kommer her på hjemmesiden senere!

3/3-21 Udsættelse af generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for vandværket er udsat indtil videre. Hjemmesiden vil blive opdateret med information/indkaldelse til generalforsamling når bestyrelsen vurderer at det er muligt at gennemføre denne, og du opfordres derfor til at holde dig orienteret her på hjemmesiden.

22/12-20 Udskiftning af vandmålere

Fra den 1.april 2021 og nogle måneder frem udskiftes alle vandmålere af vandværket. Der skal være uhindret adgang til vandmåleren og plads nok til udskiftning ved brug af værktøj for vandværkets VVS’er. Det er andelshavers ansvar at brøndene overholder ”Krav til brønde og placering af vandmålere”. Opfylder brønden ikke disse krav skal andelshaver betale omkostninger for etablering af vandbrønd i henhold til ovenstående, eller alternativt flytning af vandbrønd til skel. Hvis vandværket konstaterer defekte brønde og låg i forbindelse med udskiftning af vandmåler, vil vandværket udskifte defekte komponenter og efterfølgende fakturere andelshaver uden yderligere varsel.

21/12-20 Nyt Informationsbrev for 2021

15/12-20 Nyt takstblad for 2021

Om vandværket

Dyngby Strands Vandværk A. m. b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris i forhold til øvrige vandværker i kommunen.

Dyngby Strands Vandværk er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed for drikkevandet i Dyngby Strands Vandværk er ca. 15 dH, svarende til middelhårdt vand.

Visitors