Vandanalyse af vandet fra Kysing næs fælles Vandværk

Kysing næs fælles Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden er

PH er 7,4           (skal være mellem 7 og 8,5)


http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=79212


    

 

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: Kysing.vand@gmail.com

 

Næste generalforsamling afholdes i 7. august 2024 på Norsminde Kro kl. 19.00.

Før generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.

Dagsorden (uploaeds juli 2024)