Vandby Vandværk forsyner 403 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet i Vandby kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18o dH.


Torrild Vandværk

8300 Odder
Email: 

 

Torrild Vandværk
Om vandværket