Takster

Tilslutningsbidrag   Pr. bolig kr. 12.000,00

Andre forbrugere efter aftale.

Tilslutningsbidrag skal være betalt inden tilslutning foretages.

Ledningsbidrag

Stikledninger betales efter regning.

For ledninger der ikke kræver ændringer af hovedledninger betales andel af etableringsomkostninger.

For ledninger der kræver ændringer af hovedledninger betales efter aftale.

Vandafgifter

Fast afgift pr. år kr. 750,00

Afgift pr. kubikmeter 0-500 kbm kr. 5,00

Afgift pr. kubikmeter over 500 kbm kr. 3,00

Statsafgift (2020) kr. 6,18

Afgifterne opkræves pr. kvartal (a'conto)

Endelig afregning i 1. kvartal i næste regnskabsår

Restancegebyr

Første rykker kr. 100,00

Anden rykker kr. 100,00

Lukke/åbne gebyrer betales faktiske omkostninger + kr. 500,00