Torrild Vandværk -
 

Formand:

Asger Nielsen

21974963

Næstformand

Søren Kock Sørensen

20209989

Kasserer

Erik Brøndum

40458712

Sekretær

Jørn Jokumsen

21759595

Medlem

Jens Erik Jensen

86531136

 

 

Vandforsyningen kører normalt