Vandanalyse af vandet fra Vandværket Skovkilde

Vandværket Skovkilde får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Hårdheden i Vandværket Skovkilde's vand er 16

Link til nyeste analyser:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=79193

       
     
     
     
     
     

 

10. marts 2021: Vi udskifter i nærmeste fremtid vandure i Ørting og omegn