Vandværket Skovkilde

Vi har fået ny hjemmeside. Https://skovkildevand.dk

 

       

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer beliggende i Ondrup Mose. 

Boring nr. 1 er etableret i 2000 -  Boring nr. 2 er etableret i 2016

I 1988 blev der opført en ny Trykstation på Smedegade med en 12o m2 rentvandstank. I 2008 blev de åbne filtre erstattet med lukkede filtre som blev placeret på Trykstationen og udpumpningen renoveret med nye frekvensregulerede pumper.

Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk der kan leve op til fremtidige skærpede krav til vandkvalitet.

Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Vandforsyningen kører normalt