Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til alle analyser kan findes på  på hjemmesiden:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=79204 

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

I forbindelse med fundet af Desphenyl-Chloridazon også kendt som Pyramine i efteråret 2017, iværksatte vi ekstra analyser målrettet dette stof. Prøven var negativ, dvs. vi har ingen pesticid rester i vores vand fra Amstrup Ege Vandværk.

Kristian Boeriis
Adr.: Alrøvej 81, Amstrup
8300 Odder
Tlf. mobil: 28739358
Mail: gk(a)surfmail.dk