Amstrup-Ege Vandværk

Vandværket er opført i 1967 og forsyner fortrinsvis sommerhuse og landbrugsejendomme. 

Indvindingstilladelsen er på 25.000 m³/år og udløber 29. juli 2023. Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 108.74 og 108.141. Boringerne ligger på fællesareal/græs ved sommerhusområde. Begge boringer er placeret i tørbrønd med alarm på brønddækslerne. På begge boringer er etableret pejlemulighed, vandtæt aflukning af borerør samt nedadvendt udluftningsstuds med insektnet. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektion og oprensning er sket i 2013.

Bestyrelsen vil aflæse vandmålerne hvert år ultimo december. 

Kristian Boeriis
Adr.: Alrøvej 81, Amstrup
8300 Odder
Tlf. mobil: 28739358
Mail: gk(a)surfmail.dk

 

 

Vandforsyningen kører normalt

 

Til samtlige andelshavere i Amstrup Ege Vandværk andelsselskab!

Generalforsamling 2020

Vi have i Amstrup Ege Vandværk planlagt den årlige generalforsamling til d. 27. april 2020.

I denne Corona tid, hvor regeringen har forbudt arrangementer og begivenheder med flere end 10 personer, som vi selvfølgelig efterlever, har vi valgt at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. Vi fastsætter en ny dato, når der igen fra myndighederne gives tilladelse til større forsamlinger.

På baggrund af den fremherskende Corona-epedimi (COVID-19), har vi gennemgået vores beredskab. Vi har herigennem sikret os, at der er backup til driften af vandværket, i tilfældet af sygdom hos driftspersonalet. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen