Amstrup-Ege Vandværk
 

Vandværket er opført i 1967 og forsyner fortrinsvis sommerhuse og landbrugsejendomme. 

Indvindingstilladelsen er på 25.000 m³/år og udløber 29. juli 2023. Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 108.74 og 108.141. Boringerne ligger på fællesareal/græs ved sommerhusområde. Begge boringer er placeret i tørbrønd med alarm på brønddækslerne. På begge boringer er etableret pejlemulighed, vandtæt aflukning af borerør samt nedadvendt udluftningsstuds med insektnet. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektion og oprensning er sket i 2018.

Bestyrelsen vil aflæse vandmålerne hvert år ultimo december.

 

Drifts information: Vandforsyningen kører normalt!

 

 

 

 

Amstrup Ege Vandværk kan kontaktes på følgende adresser:

Formand: Stefan Schmidt
Adr.:Skovgårdsparken
8300 Odder
Tlf. mobil: 20198797
E-mail: 
breddam.schmidt(a)outlook.com

 

 

 

 

 

Ved driftsforstyrelser eller spørgsmål vedr. vandinstallationer:

Drift: Günter Hansen
Adr.:Alrøvej 125
8300 Odder

Tlf. mobil: 30284285
E-mail: Gynter1956(a)gmail.com
 

   

Spørgsmål angående, betaling, meddelelse om flytning og måleraflæsningskal rettes til:

Kasserer: Britta Lundtoft
Adr.:Skovgårdsparken 43
8300 Odder
Tlf. privat: 20640111

E-mail: brittalundtoft(a)gmail.com

 

   

Spørgsmål vedrøende IT og hjemmeside:

Næstformand: Maks Klaustrup
Adr.: Alrøvej 201
8300 Odder
Tlf. mobil:21729595
E-mail: maks(a)bioapp.dk

 

   

Øvrige henvendelser:

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Jørgensen
Adr.: Alrøvej 152
8300 Odder
Tlf. mobil
: 25601705
E-mail: rasjo82(a)gmail.com

 

Suppleant: Allan Madsen
Adr.: Skovgårdsparken
8300 Odder

 

Teknisk Tilsyn: Henning Madsen
Adr.: Skolegde 60, Hou
8300 Odder
Tlf. privat/mobil: 86556087/ 20124064
E-mail: hvmadsen(a)turbopost.dk

 

 

Vandforsyningen kører normalt