Regnskab for Vandby Vandværk 2012Vandby Vandværk har en solid økonomi. Investeringer i nye anlæg i 2008 har været den største udgift. Denne investering sikrer, at vi kan
fastholde den gode vandkvalitet i de næste mange år. Tallene nedenfor viser resultatopgørelsen og balancen for vandværket.Se regnskabet i PDF

 

TUNØ BY's Vandværk                    Hovedgaden 6B                                        8799 Tunø                                                        

 

Tunø Vandværk Regnskab