Kontakt

Vandby Vandværk kan kontaktes på  adressen:


Vandby Vandværk
Vandværksvej 1
9999  Vandby


Tlf. 70 xx xx xx

Fax. 70 xx xx xx

E-mail. kundeservice@vandby-vand.dk

Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon eller email:

Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefenVedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Kontaktperson     Tlf./Email

Driftschef:

Ole Keldsen     70 xx xx xx

ok@vandby-vand.dk

Formand:

Søren Svendsen     70 xx xx xx

ss@vandby-vand.dk

Næstformand:

Kaj Smed     70 xx xx xx

ss@vandby-vand.dk

Kasserer:

Jørgen Andersen     70 xx xx xx

ja@vandby-vand.dk

Vandby Vandværk 
Vandværksvej 1 
9999 Vandby
Email: info@vandbyvand.dk

 

Stenkalvens Vandværk
Kontakt