Regnskab for Vandby Vandværk 2012Vandby Vandværk har en solid økonomi. Investeringer i nye anlæg i 2008 har været den største udgift. Denne investering sikrer, at vi kan
fastholde den gode vandkvalitet i de næste mange år. Tallene nedenfor viser resultatopgørelsen og balancen for vandværket.Se regnskabet i PDF

 

Vandby Vandværk 
Vandværksvej 1 
9999 Vandby
Email: info@vandbyvand.dk

 

Oldrup Vandværk
Regnskab