MÅLERBRØND

 

 

Vedlagt figur med målerbrønd og ansvarsforhold ved drift - se link 2 - Målerbrønd.pdf

Det skal særskilt bemærkes at målerbrøndslåg skal vedligeholdes og sikres af andelshaveren.

Hvem har ansvaret for ledningsnettet : Læs her

Vandråd : Læs her

 

Procedure for udsendelse af selvaflæsningskort og opkrævning af vandafgift:

Cirka 15. maj vil der blive udsendt selvaflæsningskort.

Senest den 10. juni skal indberetning af målerstand være sket. Indberetning kan ske via denne web side under Selvbetjening / Måleraflæsninger eller en mail til Kysing.vand@gmail.com med adressen og måler tallet.

Cirka 1. juli vil der blive udsendt opkrævning tillige med indkaldelse til generalforsamling. Betalingsfrist er den 1. august. Ved senere betaling vil der blive opkrævet et gebyr, beløbet kan ses i takstbladet.

 Tryk på linket neden for, på den side der kommer frem kan du nederst finde informationerne.

Regulativer

 

 

 

 

 

 

 

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Næste generalforsamling afholdes i august 2023 på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så HUSK at tilmelde dig. Send mail til Kysing.vand@gmail.com med antal.