Kildepladsen Troldbjerg amba

Kildepladsen blev oprettet den 1 januar 2020. Kildepladsen er en sammenslutning af de tidligere vandværker Fensten Vandværk, Over Randlev Vandværk og Gosmer/Halling Vandværk. Vandet kommer fra en borring på Kildepladsen og 2 i Fensten. Der er omkring 300 forbrugere.

Vandets hårdhed er 13.


27 februar 2024.

Bestyrelsen har besluttet, at starte arbejdet med en ny boring på Troldbjergvej 52, og udskiftning af alle vandure til netaflæste vandure.
Brøndboren starter borearbejdet sidst i marts, og forventer at være førdig midt juni.
Udskiftning af vandure vil foregå løbende hen over året 2024. Den enkelte ejer bliver kontaktet, før smeden skifter måleren.


Vandværket Kildepladsen Troldbjerg A.M.B.A.
holder ordinær generalforsamling
Det er torsdag den 21 marts 2024, kl: 19:00 i Gosmer forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Vandværket serverer et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne have en tilmelding, senest søndag den 17 marts 2024

Til Ib Asp tlf: 2964 6024, eller på e-mail: kildepladsentroldbjerg@gmail.com

Dagsorden:

  1. Valg af Ordstyrer
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Bestyrelsen består af:
Formand: Jacob Brandt Rasmussen-er på valg! (accepterer genvalg)
Kasserer: Ib Asp-er på valg! (accepterer genvalg)
Allan Gammelgaard
Peter Kreutzfeldt
Gustav Wetche-er på valg! (accepterer genvalg)

Suppleant:
Niels Pytlich -er på valg! (accepterer genvalg)

 

For yderligere oplysninger ang. vandværket, såsom vandprøver eller takstblad.
Følg dette link: https://www.oddervandraad.dk/vandvaerk_kildepladsen

Med venlig hilsen
Kildepladsen Troldbjerg
Ib Asp  
Mobil 29 64 60 24


21 marts 2024

Referat fra årets generalforsamling 21 marts 2024 kan findes her

Takstblad gældende for 2024 kan findes her.

Regnskab for 2023 kan findes her.

 

 

Kildepladsen Troldbjeg amba

c/o Jacob Brandt Rasmussen

Drammelsbækvej 23A

8300 Odder

CVR: 41052309

e-mail: kildepladsentroldbjerg@gmail.com

Tlf: 86 55 69 36 / 61 30 67 02

 

Formand
Jacob Brandt Rasmussen
Drammelsbækvej 23A
8300 Odder
e-mail: jacobbrandtrasmussen@gmail.com
Tlf: 8655 6936 / 6130 6702

Næstformand og Kaserer
Ib Asp
Spøttrupvej 14
8300 Odder
e-mail: ibaspdk@gmail.com
Tlf: 2964 6024

Øvrige medlemmer

Gustav Wetche
Hesselbjergvej 49
8300 Odder
E-mail: gustavwetche@hotmail.com
Tlf: 2570 7007

Peter Just Kreutzfeldt
Fenstenvej 22
8300 Odder
e-mail: fgpost@outlook.dk
Tlf: 9392 0328/ 2143 1344


Allan Gammelgaard

Gersdorffslundvej 1
8300 Odder
e-mail: allan@gammelgaard-agro.dk
Tlf: 2095 1272

 

Suppleant:

Niels Pytlich
Hallingvej 24
8300 Odder
e-mail: niels@pytlich.dk
Tlf: 6167 7584

 

 

Ved ledningsbrud o.l. kontakt:
 

Gosmer Smede og VVS Aps

Gosmervej 56

8300 Odder

CVR: 31498244

e-mail: admin@gosmer-smede.dk

Tlf: 85 55 40 24