Et regulativ fastsætter reglerne for vandværkets levering af vand til forbrugerne og regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket.

Et regulativ beskriver også, hvordan vandværket skal opkræve takster for vand og tilslutningsafgifter.

Generelle informationer og lovgivning om vand, herunder 'Fællesregulativ for de private vandværker i Odder Kommune, og 'Vandforsyningsplan 2016 for Odder Kommune' kan findes på Odder Vandråds hjemmeside.

http://www.oddervandraad.dk

Når du står på vandrådets forside, så klik på 'Generel information' og du får adgang til bl.a. ovennævnte dokumenter.

 

 

 

 

 

 

 

Vandværkets mailadresse: hv8350@gmail.com

 

Bestyrelsen for Hadrup Vandværk 2022

Formand Asger Thykjær. Tlf.: 2166 6559

Næstform. Tlf.: Hans Jørgen Bonde. Tlf.: 2844 0853

Sekretær Karl Bojsen. Tlf.: 4062 3856

Kasserer Anne-Marie Mathiasen. Tlf.: 2398 6122

Best. Medlem Peter Nielsen. Tlf.: 2380 4467

Suppleant Lene Wendland. Tlf.: 2989 0866

Interne revisorer:

Michael Eich. 

Anders Moseholt.