Vandforsyningen kører normalt.

Den 9. november 2017 blev der taget vandprøve af vores drikkevand, sådan som det pumpes ud til forbrugerne. Vandværket havde bedt Eurofins analysevirksomhed lave analyse for de pesticider, som har været omtalt i pressen - Chloridazon, desphenyl og methyl-desphenyl. 

Pesticiderne har været anvendt ved bl.a. dyrkning af roer. Disse pesticider har været forbudt at anvende siden 1996 i Danmark. Pesticiderne er desværre blevet registreret ved nogle vandværker, der har indvinding fra områder, hvor disse pesticider har været anvendt. Der bliver ikke automatisk analyseret for disse pesticider ved de obligatoriske vandprøver.

For at være helt sikre på, at vandet fra Hadrup Vandværk ikke var forurenet af disse pesticider, besluttede bestyrelsen efter opfordring fra Odder Vandråd, at få foretaget en selvstændig analyse af netop disse pesticider. 

Den 17. november fik vi resultat af prøvetagningen og analysen. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 820 af 1. juni 2016. Hadrup Vandværk leverer fortsat vand, der overholder alle bestemmelser. Se analyseresultatet under 'vandkvalitet'.

Hadrup Vandværk a.m.b.a.

Hadrup Vandværk blev etableret i 1938 som et andelsselskab (I/S). Vandværket fejrede således 75-års jubilæum i 2013.

På generalforsamlingen i 2013 fik bestyrelsen opbakning til at omdanne vandværket til et a.m.b.a. = andelsselskab med begrænset ansvar. Dette skete med virkning fra starten af 2014. Selskabet ejes og styres af forbrugerne. Selskabets formål er at levere rent og godt vand og i tilstrækkelige mængder til alle.

Hadrup Vandværk leverer vand til 33 husstande/adresser.

Vandværket har en boring.

Vi har aktuelt tilladelse til årligt at oppumpe 12.500 m3 vand. 

Vandværket er senest i 2015 blevet mere omfattende renoveret, hvor det blev besluttet at investere i et nyt rentvandsanlæg bestående af 5 forbundne beholdere af hver 1.1 m3 inklusiv en integreret forsyningspumpe, der styrer trykket ud til forbrugerne.

Vandværkets mailadresse: hv8350@gmail.com


Bestyrelsen for Hadrup Vandværk april 2017:

Formand Asger Thykjær. Tlf.: 2166 6559

Næstform. Jakob H. Thomsen. Tlf.: 2140 1308

Sekretær Karl Bojsen. Tlf.: 4062 3856

Kasserer Anne-Marie Mathiasen. Tlf.: 2398 6122

Best. Medlem Lene Wendland. Tlf.: 2989 0866

Suppleant:
Peter Nielsen. Tlf.: 2380 4467

Interne revisorer:
Susanne Bisgaard. 
Anders Moseholt.