Velkommen til Gosmer-Halling Vandværk
Vi er 97 forbrugere
Vandets hårdhed er 13

 

På den ordinære generalforsamling i Gosmer-Halling Vandværk den 25 marts 2019 blev der stemt om en sammenlægning af
Gosmer-Halling, Over Randlev og Fensten Vandværker.

Generalforsamlingen stemte for, men ifølge vedtægterne skal 2/3 af forbrugerne stemme for.
Det kunne vi ikke mønstre på generalforsamlingen, og derfor skal der, også ifølge vedtægterne, afholdes en ekstra generalforsamling.
På denne ekstraordinære generalforsamling skal der være 2/3 af de fremmødte der stemmer for, før forslaget om sammenlægning kan vedtages.
Den ekstraordinære generalforsamling er afholdt i Gosmer-Halling vandværk Onsdag den 17 april 2019 i Gosmer forsamlingshus.

Resustatet af den ekstraordinære generalforsamling blev
at Gosmer-Halling vandværks bestyrelse arbejder videre med en
sammenlægning af Gosmer-Halling-, Fensten- og Over Ranlev vandværker
pr. 1 januar 2020

Ib Asp
Sekretær

 

Formand:  Jens Gammelgaard
                  Gersdorffslundvej 1
                  8300 Odder

Tlf.Privat/ fax/ mobil: 86554138/ 86554124/ 21274014
e-mail: 
Jens@gammelgaard-agro.dk 

Vandforsyningen kører normalt